Ejby Tennisklub

Click here to edit subtitle

Medlemsskab/konto

Gyldige kontingentsatser:


* Hvis du ønsker yderligere information om medlemskab eller andet, så ring endelig til en af os i bestyrelsen.


Junior : Kr. 250, -

Senior : Kr. 600 , -

Ægtepar : Kr. 950, -

* Familie : Kr. 1100, -

* Nøgledepositum Kr. 100, -


* Gæstespiller:

> Man kan spille som gæst for Kr. 50, - pr. bane

 - husk venligst, max 4 gange på en sæson.

 - Vil spille man spille mere, opfordres man til at melde sig ind i klubben. Gæstebetaling bliver da modregnet i årskontingentet.


Indbetaling kan ske til Reg nr: 2019 , Konto nr.0122474941


OBS : Den der skaffer et nyt medlem til Ejby tennisklub  får Kr. 100, - i rabat på sit kontingent. Det nye medlem må ikke have været medlem af klubben indenfor de sidste 3 år)


* CVR: Ejby Tennisklub: 33217277