Ejby Tennisklub

Click here to edit subtitle

Click here to edit text

Sæson 2020.Hej alle medlemmer af Ejby Tennisklub
Et nyt år er godt på vej, og snart kan vi komme til at spille tennis igen, hvis vi da kan få lidt tørvejr!

Lige nu beder jeg jer bare reservere tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00 til generalforsamlingen, der som vanligt finder sted i EjbyHallen.


Dagsorden:

  1. 1) Valg af dirigent.
  2. 2) Formanden aflægger beretning om det forløbne år.
  3. 3) Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
  4. 4) Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.
  5. 5) Indkomne forslag.
  6. 6) Valg af bestyrelse, jfr. § 9.
  7. 7) Valg af revisor.
  8. 8) Eventuelt.

* Hvis nogen ønsker regnskabet tilsendt pr. e-mail inden generalforsamlingen, så kontakt venligst kasserer Lars Jensen (larsjensen987@ gmail.com) herom.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.


* OBS: Vi opfordrer jer til at bakke op om klubben ved at møde frem, så vi kan få et par hyggelige timer sammen og I kan høre, hvad der er af nyt for den kommende sæson. Se jer omkring i jeres omgangskreds, naboer eller andre – måske er der nogen, I kunne motivere for at blive aktive tennisspillere?  Tag dem endelig med til mødet, hvor de vil være meget velkomne! Bestyrelsen vil sørge for, at nye spillere bliver tilbudt et tennis-introforløb for at komme godt i gang.


** Der vil under generalforsamlingen blive serveret lidt mad, øl og vand, samt kaffe. 

***Og husk, at I på mødet kan reservere spilletid.Der kommer også en indkaldelse ud i MelfarPosten samt pr. email lidt senere på måneden.

På snarligt gensyn!


Venlig hilsen
Bente Dragø/ formand


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ejby Tennisklub

v / Bente Dragø - formand


 

Klik på dette ikon og se den kommende uges tennisvejr i Ejby!